Politică de confidențialitate

Tipologia datelor prelucrate
Art Implant prelucrează diferite tipuri de date personale în cadrul relaţiilor cu proprii clienţi, potenţialii clienţi, furnizorii, angajaţii, colaboratorii, partenerii, etc.

1) Date de navigare şi cookie-uri
În linii maxime, este posibil să se navigheze pe site fără a trebui să se furnizeze vreo dată personală. Site-ul este împărţit în secţiuni diferite, dintre care unele ar putea solicita introducerea de date, în timp ce, pentru altele, nu este necesar.
Sistemele informatice prevăzute pentru funcţionarea site-ului obţin, în timpul funcţionării normale, câteva date personale ce sunt apoi transmise implicit în utilizarea protocoalelor e comunicare Internet.
Poate fi vorba de informaţii privind zona geografică din care se navighează, dispozitivul folosit, tipul de browser. paginile vizitate de utilizator în timpul sesiunii. S-a decis să nu se memoreze adresa IP a utilizatorului, împiedicând, în fapt, o identificare succesivă a acestuia.
Prin urmare, datele de navigare sunt memorate în formă anonimă şi sunt folosite, în principal, pentru informaţii de tip statistic, pentru a controla funcţionarea corectă a site-ului şi pentru a îmbunătăţi utilizarea.
Pentru mai multe detalii legate de cookie-uri, se face trimite la Politica de Cookie-uri aferentă.

2) Date furnizate în mod voluntar de utilizatori/vizitatori
Când utilizatorii/vizitatorii comunică unele date personale pentru a accesa anumite servicii, sau pentru a efectua solicitări prin poşta electronică,u Art Implant obţine aceste date şi le prelucrează exclusiv pentru a răspunde solicitării, pentru a identifica utilizatorul şi pentru a furniza serviciul.
Înregistrarea pe pagina web Art Implant sau solicitarea de informaţii sau servicii din partea utilizatorilor va putea implica colectarea şi prelucrarea ulterioară a datelor personale precum, cu titlu exemplificativ, prenume, nume, adresă email, număr de telefon, adresă, profesie, etc.
Acest tip de date ar putea fi colectate cu ocazia:
• Completării formularelor de cerere şi/sau înregistrare pe site sau în zone rezervate
• Participare la evenimentele societăţii
• Participare la târguri şi manifestaţii de sector
• Trimitere de solicitări prin poştă electronică
Prelucrarea nu va avea ca obiect date sensibile, conform art. 8 Titlul I („categorii speciale de date personale“) din Regulament (sau acele date „…adecvate pentru a releva originea rasială şi etnică, convingerile religioase, filosofice sau de alt fel, opiniile politice, adeziunea la partide, sindicate, asociaţii sau organizaţii cu caracter religios, filosofic, politic sau sindical, precum şi datele personale adecvate pentru a releva starea de sănătate şi viaţa sexuală“).

Finalitatea prelucrării şi baza juridică
Prelucrarea datelor personale are loc în diverse scopuri, unele sunt legate strict de furnizarea serviciilor, altele sunt legate de comunicare privind iniţiativele şi produsele Art Implant. Vă descriem detaliat, în continuare, cu următoarele baze juridice.

N. Scopuri Bază juridică Acordare dată
1 Gestionarea înregistrării pe site şi/sau eventuale APP conectate, pe lângă activităţi legate de utilizarea serviciilor oferite şi accesul la secţiuni speciale ale site-ului (ex. zone rezervate). Trimiterea de emailuri c.d. „tranzacţionale“ legate de procedura de înregistrare pe site sau de APP şi de menţinerea contului activ. Executarea unui contract sau a măsurilor precontractuale (garantarea funcţionării unui serviciu) Facultativ
2 Îmbunătăţirea şi personalizarea experienţei utilizatorilor paginii web Executarea unui contract (garantarea funcţionării unui serviciu)
Interes legitim Facultativ
3 Îmbunătăţirea şi optimizarea caracteristicilor produselor şi a serviciilor Executarea unui contract (garantarea funcţionării unui serviciu)
Interes legitim Facultativ
4 Pentru a răspunde la solicitările utilizatorilor, la comentarii sau plângeri, şi pentru a aprofunda eventuale reclamaţii Executarea unui contract sau a măsurilor precontractuale
Interes legitim Facultativ
5 Trimiterea de comunicări adecvate privind produsele, serviciile şi iniţiativele societăţii, trimiterea de newsletter-uri periodice sau evaluarea satisfacţiei clienţilor, şi prin email, sms, mms Interes legitim (principiul c.d. soft spam).
Acord explicit atunci când este prevăzut Facultativ
6 Gestionarea obligaţiilor de tip contabil, administrativ, fiscal etc. prevăzute de legea italiană, europeană sau internaţională Obligaţie legală Obligatoriu pentru execuţia contractului
7 Respectarea prevederilor, obligaţiilor şi condiţiilor contractuale Executarea contractului Obligatoriu pentru execuţia contractului
8 Gestionarea tutelării creditului şi evaluarea solvabilităţii şi siguranţei financiare a persoanei interesate Obligaţie legală
Executarea contractului
Interes legitim Obligatoriu pentru execuţia contractului
9 Gestionarea eventualelor litigii şi aplicarea drepturilor Titularului Obligaţie legală
Executarea contractului
Interes legitim Obligatoriu pentru execuţia contractului
10 Profilare neautomată, pentru personalizarea comunicaţiilor şi a informaţiilor privind iniţiativele pe baza categoriei de date, preferinţelor de achiziţie şi zonei geografice. Acord explicit Facultativ

În cazul în care Titularul adaugă alte scopuri ale tratamentului diferite de cele descrise, va adapta prezenta informare şi va solicita acordul pentru prelucrare (dacă este necesar) în modalitatea cea mai oportună.
Utilizatorul va avea, întotdeauna şi în orice caz, posibilitatea de a revoca acordul şi/sau de a se opune oricărei activităţi de marketing indirect.

Modalitatea şi durata prelucrării
Prelucrarea datelor personale este efectuată prin proceduri sau suporturi electronice şi/sau manuale (de ex. pe hârtie) pe perioada strict necesară pentru obţinerea scopurilor pentru care au fost colectate datele şi, în orice caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie.
De asemenea, societatea are obligaţia de a respecta câteva informaţii pe baza cerinţelor legale şi pentru o perioadă rezonabil necesară pentru îndeplinirea cerinţelor legale, rezolvarea controverselor, evitarea fraudelor şi a abuzurilor şi aplicarea propriilor termeni şi condiţii. Datele personale prelucrate în scopuri administrative, contractuale şi legale sunt, prin urmare, păstrate cel puţin 10 ani.

Furnizarea datelor
Aşa cum este specificat în tabelul cu scopuri, în general, furnizarea datelor prelucrate pentru obligaţiile legale şi executarea contractului este necesară. Eventuala opunere totală sau parţială împotriva prelucrării va putea determina pentru Art Implant imposibilitatea de a da curs relaţiei contractuale.
Pentru toate celelalte scopuri, cu excepţia celor specificate deja pentru datele de navigare, utilizatorii/vizitatorii sunt liberi să îşi furnizeze propriile date personale. Nefurnizarea acestora poate implica doar imposibilitatea de a obţine cele solicitate sau de a rămâne informaţi în cel mai bun mod.

Comunicarea şi Transferul Datelor Personale
Datele personale vor putea fi aduse la cunoştinţa angajaţilor sau colaboratorilor Art Implant, ce sunt însărcinaţi formal şi autorizaţi cu prelucrarea şi, în acest sens, primesc instrucţiuni operative adecvate.
Art Implant va putea comunica datele către:
– terţi însărcinaţi cu execuţia unor activităţi conexe sau instrumentale furnizării produselor şi/sau furnizării serviciilor cu care Titularul a stipulat acorduri specifice
– terţi pentru execuţia obligaţiilor prevăzute de lege sau de contract (ex. Instituţii Publice, Autorităţi de Control, Forţe de Poliţie, Instituţii bancare etc.).
– sucursale, societăţi în care se deţine capital social, societăţi asociate, plus parteneri şi/sau societăţi afiliate.
Pentru exigenţe de tip tehnic-practic legate de prelucrarea informaţiilor, câteva date personale ar putea fi puse la dispoziţie prin serverul furnizorilor şi sub-furnizorilor, sau doar elaborate de terţi care, în orice caz, au aderat complet la standardele Art Implant pentru tutelarea prelucrării datelor personale.
Datele personale nu vor fi distribuite în niciun fel.
De asemenea, pot fi folosite servicii tehnologice care prevăd transferul către terţe ţări (în afara UE), prevăzute de Titlul V al Regulamentului.

Drepturile persoanelor interesate
Regulamentul European îi recunoaşte Persoanei interesate numeroase drepturi pe care vă solicităm să le luaţi în considerare cu atenţie. Vă amintim, în special, drepturile de:
• acces ale persoanei interesate:
o confirmare că o prelucrare a datelor personale aferente lui este sau nu în curs;
o comunicarea transferului datelor către o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională;
o obţinerea unei copii a datelor personale ce fac obiectul prelucrării (dacă şi doar dacă nu sunt afectate drepturi sau libertăţi ale altora);
• rectificare;
• anulare totală (drept de uitare);
• limitarea prelucrării;
• obligaţia de notificare în caz de rectificare sau anulare a datelor personale sau limitarea prelucrării;
• portabilitatea datelor;
• opunerea.
De asemenea, persoana interesată are dreptul de a primi o comunicare promptă în caz de încălcare a datelor personale ce îi poate afecta demnitatea şi libertatea.

URGENTE: 0735.851.853 021.321.11.11 0731.321.111 Whatsapp